GMIT - Galway-Mayo Institute of Technology - Gaeilge Fheidhmeach agus Aistriúchán

Gaeilge Fheidhmeach agus Aistriúchán

GMIT - Galway-Mayo Institute of Technology

Qualification Type : Masters - Degree

Qualification Letters : MSc.

Attendance Options : 1 Year Full-Time

Course Overview/Contact:

Le hachtú Acht na dTeangacha Oifigiúla agus Stádas Oifigiúil Oibre ag an nGaeilge san Aontas Eorpach  tá mórdheiseanna nua fostaíochta san earnáil aistriúcháin. Beidh an cúrsa ardghairmiúil seo dírithe ar dhaoine ar mian leo a bheith ina n-aistritheoirí gairmiúla agus beidh modúil ar leith sa chúrsa dírithe ar ghnéíthe eile de thionscal na teanga.

Cruinneas na Gaeilge, Scil an Aistriúcháin, Aistriúchán Scripteanna, Teicneolaíocht an Aistriúcháin, Teoiric an Aistriúcháin.

Is cuid bhunúsach den chlár an taithí oibre.  Caitheann gach foghlaimeoir trí huair an chloig ag obair ar láthair oibre san iarnóin, tar éis léachtaí na maidine

Career Opportunities:

Soláthróidh an cúrsa daoine a bheidh oilte lena bhfostú i dtionscail agus i seirbhísí arbh í an Ghaeilge nó freastal trí Ghaeilge an táirge nó an tseirbhís a bhaineann leo.

Is féidir le foghlaimeoirí dul ar aghaidh go dtí léann iarchéime ag Leibhéal 10 ach tabhairt faoi chlár Dochtúireachta i Léann an Aistriúcháin.

Entry Requirements:

Places: 15

Application Route: Apply direct to GMIT

Glacfar le hiarratais ó cheimithe le honóracha i nGaeilge , ó chainteoirí dúchas Gaeilge a bhfuil céim in ábhar eile acu agus ó dhaoine lánfhásta gan na cáilíochta thuasluaite a léireoidh i dtástáil phraiticiúil go bhfuil ardchaighdeán in scríobh na Gaeilge agus an Bhéarla acu.

Reáchtáilfear an cúrsa i gCarna i gConamara ag tosú  ag deireadh Mheán Fómhair.  Mairfidh an cúrsa Dioplóma Iarchéime /Teastas 24 seachtain agus leanfaidh an oiliuint don MSc ina dhiaidh sin. Ní bheidh aon táille i gceist agus íocfar liúntas maireachtála, a mhaoineoidh Údarás na Gaeltachta, leis na hoiliúnaithe.

Contact: 

Áine Ní Chonghaile
Stiúrthóir
Europus
Tel: +353 (0)91 572082
Email: Europus

SHARE THIS COURSE:
  • Graduate Employers Video Profiled
  • Universities/Colleges Video Profiled
  • Professional Bodies Video Profiled